SáNuL/SUPU

Sametingets ungdomspolitiske utvalg – SUPU

Sametingets ungdomspolitiske utvalg – SUPU – ble opprettet som permanent organ fra 2003. SUPU består av fem faste medlemmer og er oppnevnt av Sametingsrådet. Medlemmene kommer fra hele landet og er mellom 18 og 28 år.
SUPU har fått fastsatt mandat og organisering av Sametingets plenum. Våre hovedoppgaver er å:- bidra til å styrke samiske unges medbestemmelse og innflytelse på Sametingets politikk.
– planlegge og arrangere Sametingets årlige ungdomskonferanser.
– arbeide for å motivere flere samiske ungdommer til politisk engasjement.
– arbeide for å få flere unge til å registrere seg i Sametingets valgmanntall, for å øke unges deltakelse ved valg til Sametinget, og for å få flere unge representert på Sametinget og i andre av tingets styrer og utvalg.
Ungdomspolitisk vakthund
Vi er gitt en fri rolle og kan arbeide med de saker vi selv finner relevante. Utvalget og medlemmene kan fritt uttale seg til media og ta opp de saker vi måtte ønske med andre instanser.

Vi skal fungere som et kontaktledd mellom samisk ungdom og Sametinget, men også som høringsinstans og som ”vaktbikkje” overfor Sametinget når det gjelder ungdomssaker. På den måten kan vi bistå Sametinget i utformingen av tingets ungdomsprofil og ungdomspolitikk.

Ta kontakt
Har du/dere saker dere ønsker å ta opp med oss i SUPU – som vi kan samarbeide om, eller som vi i SUPU kan ta tak i og ta opp med Sametinget – så ta gjerne kontakt på mail supu(at)samediggi.no eller ring Ánná Káisá på 915 74 533!

Du kan også sende en melding på facebook: https://www.facebook.com/SaNuL.SUPU
Eller en snap på snapchat: noerehdiggi
Eller et bilde på Instagram: saemidigkien_noerh
Eller en tweet på twitter: noerehdiggi
Husk å følg oss på våre sosiale medier!

 

Jođiheaddji/leder: Ánná Káisá Partapuoli
Lahtut/medlemmer:
Ánde Trosten, Maja Fjällstrøm, Ida Ristiinná Hætta Ophaug, Jon Christer Mudenia
Várrelahtut/varaer:
Marion Aslaksen Ravna, Ulrika Snowdon, Ronja Larsen, Henrik Kristian Atle Olsen, Malene Eriksen.

Les mer om utnevnelsen av styret og varamedlemmer hos sametinget.

 

Sámedikki nuoraidpolitihkalaš lávdegoddi – SáNuL

Sámedikki nuoraidpolitihkalaš lávdegoddi (SáNuL) lea ásahuvvon buoridandihti sámi nuoraid vejolašvuođa váikkuheames Sámedikki politihka.

SáNuL ásahuvvui bissovaš orgánan jagi 2003 rájes. SáNuL:s leat vihtta fásta lahtu maid Sámediggeráđđi lea nammadan. Lahtut leat gaskal 16 ja 28 jahkásaš miehtariikka nuorat.

Sámedikki dievasčoahkkin lea mearridan SáNuL:i bistevaš válddi ja organiserema. Sin bargun lea:

  • buoridit sámenuoraid mielmearridanvejolašvuođa ja váikkuhit ahte nuorat beassat váikkuhit Sámedikki politihka.
  • plánet ja lágidit Sámedikki jahkásaš nuoraidkonferánssaid.
  • movttiidahttit sámi nuoraid searvamis politihkalaš bargguide ja doaimmade.
  • oaččuhit eanet nuoraid čálihuvvot sámi jienastuslohkui, oaččuhit eanet nuoraid searvat Sámediggeválggaide, ja oaččuhit eanet nuoraid válljejuvvot Sámediggái  ja Sámedikki eará stivrraide ja lávdegottiide.

SáNuL lea ožžon friddja rolla ja sáhttá bargat daid áššiiguin mat sin mielas leat dehálačča. Lávdegoddi ja miellahtut sáhttet áibbas friddja ovddidit oainnuset mediaide ja iežaset árvvoštallama mielde loktet áššiid eará ásahusaide.

Lávdegoddi galgá doaibmat gulahallanásahussan sámi nuoraid ja Sámedikki gaskkas, muhto galgá maiddái leat gulaskuddanásahus ja “bearráigeahččin” sámedikki ektui nuoraidáššiid oktavuođas. Dainna lágiin sáhttá SáNuL veahkehit Sámedikki hábmemis dikki nuoraidprofiilla ja nuoraidpolitihka.

Váldde oktavuođa!
Har du/dere saker dere ønsker å ta opp med oss i SUPU – som vi kan samarbeide om, eller som vi i SUPU kan ta tak i og ta opp med Sametinget – så ta gjerne kontakt på mail supu(at)samediggi.no eller ring Ánná Káisá på 915 74 533!

Jus dus leat evttohusat dahje buori jurdagat, ale bala váldimis oktavuođa minguin! Sáddes mailla midjide: supu(at)samediggi.no, dahje ringes Ánná Káisái telefuvnnanummáris 915 74 533.

Sáhtát maiddái čállit midjiide Facebookas: https://www.facebook.com/SaNuL.SUPU
Snappet Snapchatas: noerehdiggi
Sáddet gova Instagrammas: saemidigkien_noerh
Dahje tweetet Twitteris: noerehdiggi
Muitte čuovvut min sosiála mediain!

 

Jođiheaddji/leder: Ánná Káisá Partapuoli
Lahtut/medlemmer:
Ánde Trosten, Maja Fjällstrøm, Ida Ristiinná Hætta Ophaug, Jon Christer Mudenia
Várrelahtut/varaer:
Marion Aslaksen Ravna, Ulrika Snowdon, Ronja Larsen, Henrik Kristian Atle Olsen, Malene Eriksen.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s