SUPUs innspill til budsjett 2017

I morgen begynner høstens plenum! Der skal budsjettbehov 2017 diskuteres, og det er den eneste saken vi har sendt inn innspill til denne gangen. Innspillet kan leses rett under her:

Sametingets ungdomspolitiske utvalg ønsker her å komme med noen innspill til budsjettbehandlingen for 2017. Vi har tatt utgangspunkt i budsjettet for 2016.

Kapittel 4.2: Internasjonalt arbeid

Vi er glade for at Sametinget vil utvikle og styrke Samisk parlamentarisk råd, men vi har selv opplevd at SPR-U ikke står særlig sterkt. De er heller ikke nevnt i budsjettet. At hvert ungdomsråd skal stå for penger til SPR-U er ikke holdbart hvis ikke hvert land bevilger mer til hvert ungdomsråd, eller finner en annen løsning på dette. Økonomien har ikke strekt til i år, verken til SPRU-konferanse eller særlig med møter.

Kapittel 5 Språk

Det er ofte snakk om at å øke språkbruken er redningen for samiske språk. Vi merker oss at det mye sjeldnere, så å si aldri, diskuteres om å øke/beholde språkets kvalitet og ordforråd. Vi mener at det må jobbes for at språkets kvalitet beholdes og økes, og dette må skje gjennom å ikke bare satse på økt bruk og økt antall språkbrukere, men gjennom å ivareta hver enkelt språkbruker gjennom for eksempel litteratur og media med god språklig kvalitet. Kort sagt: samiskspråklige utgivelser, både muntlige og skriftlige, må kvalitetssikres. Slik kvalitetssikring av offentlig språk kan for eksempel være et punkt under ”ansvar for samisk språk”.
Likevel må vi passe på at terskelen for å tørre å bruke språket er lav, og motivere folk til å prate og utvikle språket sitt uansett nivå.

Kapittel 5.2 Ansvar for samisk språk
Vi vil uttrykke enighet til delmål 4 ”Aktivt ombuds-, tilsyns- og klagefunksjon for samelovens språkregler.” Vi ser gjerne at det settes i enda mer ressurser i dette, slik at et samisk språkombud kan virkeliggjøres. Vi ser med skrekk på hvordan manglende kunnskap og dårlig holdning hos bl.a. helse-, barnehage- og skolepersonell gjør at samiskspråklig barn og ungdom faktisk kan bli frarådet å snakke samisk eller velge samisk som fag.

Kapittel 5.3 Rammebetingelser for samisk språk
Vi ser gjerne en økning i ressurser som gis til å digitalisere samisk terminologi og ordbøker, samt tilrettelegge for samisk tegnsett. Ungdom lever på nettet, og vi må være der.

Kapittel 5.4 Språkbrukere

Delmål 1: Vi er glade for at det skal startes et prosjekt for å motivere foreldre til å velge samisk som hjemmespråk. Vi minner imidlertid på at det største problemet kan være å beholde samisk som hjemmespråk, i sær utenfor sentrale språkområder. Her må det også settes inn ressurser, kanskje i form av samiske småbarnstreff/giellabeassi for barn.

Delmål 2: Motivere ungdom til opplæring i samisk og økt bruk av samisk språk
Vi håper det herunder også legges ressurser til å ivareta ungdoms språk, for eksempel gjennom god litteratur, magasiner og lignende. Arbeidet med giellabeassi bør fortsettes og styrkes.

Delmål 2: Samisktalende fagpersonell innenfor alle samfunnsområder
Vi er veldig glade for dette arbeidet. Det er imidlertid klart at dette målet ligger langt frem i tid. Inntil da ber vi om at de viktigste samfunnsområder først dekkes, slik som helsesøster, sykepleier, lege og psykolog.

Kapittel 5.5 Bruken av samisk språk
SUPU mener det er veldig viktig å få samlet inn stedsnavn og stedsnavnsbeskrivelser på samisk før våre informanter forsvinner. I mange områder der det fortsatt er mange stedsnavn å samle inn, kan vi tenke oss at det dør flere viktige informanter hvert år. Dette er noe som er viktig å gjøre nå.

Kapittel 6.3 Gode rammevilkår for samiske kunstnere

Delmål 3: Bidra til utgivelse og utvikling av kvalitativ god samiskspråklig litteratur som gjøres tilgjengelig for publikum.
Som i tidligere budsjett ønsker vi mer oversatt populærlitteratur for ungdom. Vi ønsker både god samisk litteratur, og god oversatt populærlitteratur.

Vi er veldig glade for Bamse-bladet som oversettes for barn. Noe lignende burde vært utført for større barn/ungdom, slik som for eksempel Donald Duck, et prosjekt som tidligere har vært utført med stor suksess.

Kapittel 6.6 Samiske medier
Mål: Et mangfold av samiske medier som synliggjør samisk språk, kultur og samfunnsliv.
Samiske medier bør også ha et ansvar for godt språk. Ártegis ságat er ikke godt nok språkombud for samiske medier! Kanskje det burde finnes et offentlig språkombud for også samiske medier.

Julev Film AS er som kjent gått konkurs, noe som er veldig synd. Heldigvis har vi nå fått NuorajTV AS. SUPU ser nødvendigheten av NuorajTV for å fremme og utvikle sør- og lulesamisk språk. Vi mener at Sametinget må være med som en viktig støttespiller for at Nuoraj TV skal få bestå denne gangen. Derfor må selvfølgelig Nuoraj TV inn på fast post på Julev Film sin plass, og postbeløpet må gjerne økes.
Kapittel 8 Grunnopplæring

8.1.1 Ny post

Grenseskolesamarbeidet mellom Sirma og Utsjok er et viktig tilbud i Øvre-Tana for å beholde og utvikle det samiske språk i Tanadalen. Skoletilbudet må bevares og utvikles. Med Sametinget som en støttespiller for den grenseoverskridende skolen, så vil det hjelpe til med å få til at skolen blir en permanent ordning.

8.2 Den samiske elevens rettigheter og skolens innhold og verdigrunnlag
I de fleste fag er det allerede samiske læreplanmål i grunnopplæringen. Det som ofte kan være et større problem er at læreren hopper over disse læreplanmålene, eller at lærebøkene viser læreplanmålene liten respekt/dybde. Det kreves en nasjonal holdningsendring i skoleverket.

Kapittel 8.3 Læringsmiljø
Det er viktig å forebygge mobbing, i og utenfor samiske kjerneområder. I alle fall utenfor samiske kjerneområder kan mye mobbing skje pga. samiskhet, og det tas ikke hensyn til i nasjonale kampanjer. Det bør gjøres oppmerksom på ”sosial akseptert” mobbing, som ”snakk norsk så folk forstår”, stygg joiking etc. Det burde igangsettes en samisk antimobbekampanje.

10.6 Bekjempelse av vold i nære relasjoner

Det har kommet frem at vold i nære relasjoner er vanligere enn man kunne antatt. I fjor sto seminar på budsjettpost. Dette bør fortsette, og flere tiltak bør iverksettes.

Kapittel 11.2 Forvaltning av arealer

Sametingets ungdomspolitiske utvalg har lagt merke til den økte rettighetsspørsmålet i Sápmi. Flere samiske rettighetshavere har kommet med krav om bruksrett i sine respektive områder. SUPU foreslår at Sametinget ordner en tilskuddsordning for veiledning og undersøkelser for samiske rettighetshavere i forbindelse med krav som fremmes for Finnmarkskommisjonen.

13.2 Næring – Rammebetingelser i primærnæringer
Sametinget bør støtte opp om unge nystartere innen primærnæring

13.3 Variert næringsliv, kombinasjons- og utmarksnæringer, verdiskaping og nyetableringer
Sametinget bør støtte opp om unge samiske gründere og bedrifter bygd på samiske verdier og en miljømessig bærekraftig verdiutvikling.

Diverse

I budsjettet 2016 så ligger posten om «kombinasjons- og utmarksnæringer» under kapittelet 13.3 «Variert næringsliv, kombinasjons- og utmarksnæringer, verdiskapning og nyetableringer». Sametingets ungdomspolitiske utvalg mener at denne posten må flyttes til kapittel 13.2 «Primærnæringer» for å øke statusen til den eldgamle samiske næringen, dette for at det skal også bli historisk korrekt. Samisk utmarksnæring har og blir enda sett på som en primærnæring i samisk sammenheng.

Sametingets ungdomspolitiske utvalg ser nødvendigheten i at Sametinget er med på å støtte om de aktørene som vil etablere nye samiske barnehager. SUPU mener at Sametinget må være med å bidra til finansiering av nyetablering av samiske barnehager.

Reklamer

Om SáNuL/SUPU

Sámedikki nuoraidpolitihkálaš lávdegoddi / Sametingets ungdomspolitiske utvalg
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s