Månedlig arkiv: september 2014

Språksaken på 1-2-3

Ikke helt orket å lese hele kronikken? Her har vi laget en kort, konkret oversikt over språksaken. HVA Den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh og Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU) vil dubbe populære filmer og serier til samisk, i første omgang for barn. … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Kronikk på norsk

KRONIKK: LA OSS REDDE SPRÅKET VÅRT! Sametingets ungdomspolitiske utvalg og den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh står sammen om ønsket av mer samisk film og litteratur. Vi vil dubbe populære filmer og serier til samisk, da særlig for barn, og vi vil … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Kronihke åarjelsaemiengïelesne

KRONIHKE Saemiedigkien noerepolitihkeles moenehtse jïh saemien noeresiebrie Noereh! leah ektesne vaajtelimmien bïjre vielie saemien filmi jïh lidteratuvri bïjre. Mijjieh sïjhtebe lyjhkedihks filmh jïh seerijh dubbadidh saemien gïelese, jïh joekoen maanide, jïh mijjieh sïjhtebe gærjah jïh guvvieraajroeh mejtie jeenjesh åestieh, saemiengielese … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Gáddjot gielamet! Kronihkka davvisámegillii

KRONIHKKA: Gáddjot gielamet! Sámedikki nuoraidpolitihkalaš lávdegottis ja sámi nuoraidorganisašuvnnas Noereh lea oktasaš sávaldat oažžut eanet sámegielat filmmaid ja girjjálašvuođa. Mii háliidat bidjat jienaid sámegillii bivnnuhis filmmaide ja ráidduide, erenoamážit mánáid várás, ja mii háliidit ahte hui ollu vuvdojuvvon girjjit ja … Les videre

Publisert i Uncategorized | Merket med , | Legg igjen en kommentar