SUPU deltok i markeringen av den samiske nasjonaldagen på Lakselv videregående skole

SUPU var med på markeringen av samefolkets dag ved Lakselv videregående skole, og i den anledningen holdt SUPU et innlegg for elevene. Innlegget som ble holdt finner dere her.

Kjære alle sammen og gratulerer med dagen!

Tusen takk for at Sametingets ungdomspolitiske utvalg ble invitert hit til den aller første markeringen av Samefolkets dag ved skolen deres. Dagen er en stor festdag for oss. Den ble feiret for første gang i 1993 og blir markert stadig flere steder. På denne dagen arrangeres det mange forskjellige samiske aktiviteter, ikke bare rundt om i Sápmi men over hele landet. En slik markering gir oss en sjelden mulighet i en ellers travel hverdag, til å tenke og føle på den samiske kulturen og feire den, og jeg er glad for å få feire dagen sammen med dere her på skolen.

Det samiske samfunnet har endret seg mye siden 1917. Vi har fått Sametinget, vårt eget folkevalgte parlament for samene i Norge, og det er erkjent at staten Norge er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer. Vi har fått gjennomslag for mange viktige saker. Vi må imidlertid ikke tro at det har skjedd av seg selv.

Vi ser at det fortsatt er store utfordringer. Det har vi blant annet sett i diskusjonen om samisk språk i Tromsø, der jeg studerer. Jeg er også godt kjent med at den debatten dere har her i Porsanger om samiskopplæring, nedleggelse av skoler i viktige samiske strøk og bruk av samisk i kommunal sammenheng. I den sammenheng vil jeg minne om at det er et allment akseptert prinsipp internasjonalt at minoriteter og urfolk har rett til positiv særbehandling så lenge dette er nødvendig for å oppnå språklig og kulturell likeverdighet.

Når man skal feire dagen vår er det likevel naturlig å fokusere på alt det positive som skjer og de muligheter vi har. Jeg har sett at dere i Porsanger har et aktivt samisk idrettsmiljø. Jeg har selv vært en del av et slikt miljø fra jeg var barn og ungdom. Jeg husker veldig godt deltakelsen i de samiske idrettsmesterskapene som positive arenaer for å møte samisk ungdom fra hele Sápmi, der samisk språk og kulturaktiviteter var helt naturlig. Derfor tror jeg at slike møter er av stor betydning for å bevare og utvikle vår kultur. Vi kan dessuten samle vennegjengen og reise til andre viktige møtesteder – alt fra festivaler til konferanser med et givende program, lære av hverandre og utvikle vår forståelse for store begrep, som politikk og rettferdighet.

Det er folks engasjement som former samfunnet, og det er mange interesser som politikere i Oslo skal veie mellom. Den samiske stemmen forsvinner ofte i mengden, det er en stor utfordring. Politikerne har en stor innflytelse, også over interessen sørfra for områder her i Nord. For å få våre interesser frem, til og med i saker som angår oss selv, må vi skaffe oss kunnskap om hvilke rettigheter vi som et eget folk har, og kunne argumentere for at dette er en rettferdig sak.

Slik som den samisk pionerkvinnen Else Laula Renberg sa om skole og opplæringssituasjonen for samene i begynnelsen av forrige århundre:

”Til dere unge menn og kvinner vil jeg si noen ord; Vårt folks fremtid ligger i deres hender. Med deres kraft skal vårt folk og land holdes i hevd. Skaff dere utdannelse og støtt de svake i kampen for tilværelsen og tenk på vårt fremtidsmål”.  Hennes oppfordring den gang var at det måtte opprettes foreninger i alle større bygder og byer, for å ivareta opplæring, informasjon og utvikling av samisk språk. I dag, ett århundre senere har vi for eksempel flere språk- og kultursentre, som det her i Lakselv, som driver med nettopp styrking, bevaring og utvikling av samisk språk og kultur. En slik styrking av samisk identitet gir oss også den nødvendige trygghet til å kunne ha en positiv dialog og således bidra også på nasjonalt og internasjonal nivå.

Det er politikken som bestemmer hvilke rettigheter vi har til å lære samisk i skolen, fremtiden for samiske næringer, vår medbestemmelse og selvbestemmelse i det som berører oss. Hvis vi ungdom vil være med på forme politikken er det avgjørende å forstå hvordan samfunnet fungerer. Da er det viktig for oss ungdom for eksempel å følge med på det Sametinget jobber med, og ikke minst den nasjonale samepolitikken.

Dere har et elevråd her ved skolen, som jobber for det dere elever er opptatt av. Det er et godt sted å engasjere seg. Som et organ for ungdom, er SUPU veldig interessert i høre hva elevrådene på de forskjellige stedene er opptatt av.

Jeg vil avslutningsvis fortelle litt om SUPU, hvor jeg er nytt medlem fra 1. januar i år. SUPU ble opprettet som et fast organ i 2003, og vi består av ti medlemmer – fem faste og fem varaer, i alderen 16-28 år. SUPU skal fungere som et kontaktledd mellom samisk ungdom og Sametinget, men også som høringsinstans og som ”vakthund” overfor Sametinget når det gjelder ungdomssaker. På den måten kan SUPU bistå Sametinget i utformingen av tingets ungdomsprofil og ungdomspolitikk.

Våre hovedoppgaver er å:

  • bidra til å styrke samiske unges medbestemmelse og innflytelse på Sametingets politikk.
  • planlegge og arrangere Sametingets årlige ungdomskonferanser. Der oppfordrer jeg dere til å delta.
  • arbeide for å motivere flere samiske ungdommer til politisk engasjement.
  • arbeide for å få flere unge til å registrere seg i sametingets valgmanntall, for å øke unges deltakelse ved valg til Sametinget, og for å få flere unge representert på Sametinget og i andre av tingets styrer og utvalg.

Dersom dere har saker dere ønsker at SUPU skal jobbe med, er det bare å ta kontakt, dere finner oss selvfølgelig også på Facebook, bare søk på SUPU.

Da vil jeg ønske alle en god dag, og nok en gang:

Gratulerer med dagen!

Om SáNuL/SUPU

Sámedikki nuoraidpolitihkálaš lávdegoddi / Sametingets ungdomspolitiske utvalg
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s